Άμεσα αναλγητικά αποτελέσματα, με βελονισμό στον τένοντα.

140 ασθενείς με τραυματισμό μαλακών ιστών, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με βελονισμό στον αντίστοιχο τένοντα. Ανάλογα με το μέγεθος του τραυματισμού, σε κάθε τένοντα, επιλέχθηκαν από ένα έως τρία σημεία βελονισμού,.

Μετά την θεραπευτική παρέμβαση με βελονισμό , ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των συνεδριών, η βελτίωση των ασθενών ήταν πολύ σημαντική.

Με τον βελονισμό υπάρχει άμεσο αναλγητικό αποτέλεσμα, σε ασθενείς που πάσχουν από τενοντίτιδα, εξαιτίας τραυματισμού μαλακών ιστών.

Πηγή: Immediate analgesic effects of tendon acupuncture on soft tissue injury, Liu N, Ren T, et al. , Zhongguo Zhen Jiu, 2015.