Έμετος και ναυτία; Βρείτε την λύση στον βελονισμό.

Σύμφωνα με τον Cheng Xinnong, κατά την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική ο έμετος προκαλείται από αναστροφή της ενέργειας Qi του στομάχου προς τα πάνω. Φυσιολογικά, η ενέργεια Qi του στομάχου κατέρχεται.

Ο έμετος οφείλεται σε σύνδρομα πλεονάσματος ή ανεπάρκειας. Το σύνδρομο ανεπάρκειας οφείλεται σε ανεπάρκεια του στομάχου. Το σύνδρομο πλεονάσματος οφείλεται σε εξωγενή παθογόνο Qi, σε κατακράτηση τροφής και σε κατακράτηση φλέγματος-υγρών. Τα όργανα που συμμετέχουν είναι ο στόμαχος, ο σπλήνας και το ήπαρ.

Το σύνδρομο ανεπάρκειας, όμως, οφείλεται κυρίως σε δυσλειτουργία του σπλήνα, ενώ το σύνδρομο πλεονάσματος σε δυσλειτουργία του ήπατος. Οι κύριοι παθογόνοι παράγοντες είναι η ακατάλληλη δίαιτα, το άγχος, ο έμετος ή η ναυτία λόγω ταξιδιού, η λήψη φαρμάκων ή η εγκυμοσύνη.

Ο βελονισμός μπορεί να δράσει θεραπευτικά, γρήγορα και χωρίς παρενέργειες, σε περιπτώσεις με έντονο εμετό και ναυτία.

Όσον αφορά τον έμετο και την ναυτία λόγω ταξιδιού, το καλύτερο είναι να αρχίσει ο βελονισμός μία με δύο εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Πηγή: O Βελονισμός, μία μέθοδος θεραπείας, Δημήτριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2016.