Αντιμετώπιση της Κολίτιδας.

Η κολίτιδα είναι μία από τις παθήσεις, που αντιμετωπίζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα, με τον βελονισμό. Και οι δύο μορφές κολίτιδας, η σπαστική κολίτιδα και η ελκώδης κολίτιδα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Με την θεραπεία βελονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κενώσεις επέρχονται στο φυσιολογικό ρυθμό συνήθως μετά τον 4ο βελονισμό, ενώ αντιμετωπίζεται και ο πόνος που εμφανίζεται στους ασθενείς.

Η κολίτιδα είναι μία πάθηση, η οποία παρουσιάζει τάση επανεμφάνισης συμπτωμάτων, ιδιαίτερα σε αλλαγές εποχής, όπως άνοιξη και φθινόπωρο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεραπείας, ο ασθενής να κάνει κάποιες συνεδρίες συντήρησης αυτές τις περιόδους.

Πηγή: O Βελονισμός, μία μέθοδος θεραπείας, Δημήτριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2016.