Αποτελεί ο βελονισμός λόγο διακοπής της φαρμακευτικής μου αγωγής;

Όχι. Με τον βελονισμό μπορεί να συνεχισθεί οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.
Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα επιβάλλεται γιατί διευκολύνει το αποτέλεσμα του βελονισμού.