Αποτελεσματικός ο βελονισμός στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Παρόλο που ο βελονισμός χρησιμοποιείται ευρέως για το χρόνιο πόνο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαμάχη ως προς την αξία του. Μελέτη του Τμήματος Επιδημιολογίας (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) στην Νέα Υόρκη, έχει ως στόχο, να καθορίσει το μέγεθος της επίδρασης του βελονισμού, για 4 περιπτώσεις χρόνιου πόνου: πόνος στην πλάτη και στον αυχένα, οστεοαρθρίτιδα, χρόνια κεφαλαλγία και πόνος στον ώμο.

Τα δεδομένα προήλθαν από συστηματική ανασκόπηση 29 τυχαιοποιημένων μελετών. Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 17.922 ασθενείς.

Ο βελονισμός είναι αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. Αποτελεί μία εξαιρετική εναλλακτική θεραπεία. Ο παραδοσιακός βελονισμός παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα από τον ψευδή βελονισμό αλλά και από την χορήγηση placebo φαρμάκου.

Πηγή: Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis, Vickers AJ, Cronin AM, et al. , Arch Intern Med. , 2012.