Βελονισμός στον καρκινικό πόνο.

Ο πόνος, αποτελεί  το πιο συχνό σύμπτωμα σε ασθενείς με καρκίνο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer Network, συστήνουν τον βελονισμό για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου στους ενήλικες, ως μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, σε συνδυασμό με φαρμακολογική θεραπεία.

Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα βελονισμού, για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, αλλά και την αντιμετώπιση των παρενεργειών που εμφανίζονται από την χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς με καρκίνο.

Συγκεκριμένα ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει στον καρκινικό πόνο, αλλά και στον μετεγχειρητικό πόνο. Ακόμη, παρουσιάζονται εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμετού, που προκύπτουν από την χρήση φαρμάκων. Συχνά οι ασθενείς με καρκίνο, εμφανίζουν δυσκοιλιότητα, από την χρήση οποιοειδών και σε αυτή την περίπτωση ο βελονισμός μπορεί να δώσει την λύση. 

Πηγή: Acupuncture for cancer pain and related symptoms, Lu W, Rosenthal DS, Curr Pain Headache Rep, 2013.