Βελονισμός στο αυχενικό σύνδρομο.

Με τον όρο αυχενικό σύνδρομο, δεν εννοούμε μία συγκεκριμένη πάθηση, αλλά μια ομάδα συμπτωμάτων γύρω από τον αυχένα, όπως αυχεναλγία, δυσκαμψία, αντανακλώμενος πόνος στα χέρια και την ράχη, νευραλγία, πονοκέφαλος και ζάλη. Στην αγγλική ορολογία δεν υπάρχει πλέον ο όρος «cervical syndrome», αλλά επικράτησε ο όρος «neck pain».

O παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός, μπορεί να αντιμετωπίσει με εξαιρετικά αποτελέσματα τους πόνους που οφείλονται στο αυχενικό σύνδρομο.

Μελέτες έχουν δείξει ότι, ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην ανακούφιση του πόνου στον αυχένα και μπορεί να θεραπεύσει ακόμη και εκφυλιστικές διαταραχές του αυχένα, όπως η αγκυλοποιητική σπονδύλωση. Ο βελονισμός έχει βοηθήσει ακόμη και ασθενείς, οι οποίοι  δεν παρουσίασαν βελτίωση με τη χρήση συμβατικών προσεγγίσεων.

Πηγή:

O Βελονισμός, μία μέθοδος θεραπείας, Δημήτριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2016.

White AR, Ernst E. A systematic review of randomized controlled trials of acupuncture for neck pain. Rheumatology (Oxford) 1999;38:143-147.