Βελονισμός του Trigger Point.

Trigger points (σημεία trigger) ονομάζονται τα σημεία με σαφή εντοπισμό και αυξημένη ευαισθησία στην πίεση, σε νευρομυϊκό επίπεδο και σε ψηλαφητή διατεταμένη μυϊκή περιοχή. Πολλοί επιστήμονες, για ερευνητικούς λόγους, προσπάθησαν να παράγουν τεχνητό μυικό πόνο, να χαρτογραφήσουν τις αντανακλάσεις του πόνου σε άλλες περιοχές ή και να θεραπεύσουν τα εμφανιζόμενα μ’αυτόν τον τρόπο Σημεία Trigger με διάφορες τεχνικές.

Η συνήθης αιτία ενεργοποίησης των Σημείων Trigger είναι ένας τραυματισμός πάνω στον αντίστοιχο μυ, που προκαλεί μια φλεγμονώδη αντίδραση και ιστική καταστροφή, με έκλυση ουσιών, όπως βραδυκυδίνη, προσταγλαδίνες, ισταμίνη, σεροτονίνη κ.α.

Υπάρχουν δύο μορφές Trigger Points:

  • Οι ψηλαφητές δέσμες
  • Οι ινώδεις όζοι

Ο βελονισμός των σημείων Trigger σε διάφορες μυικές ομάδες, έχει αποδειχθεί ότι βοηθά ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του πόνου των ασθενών.