Διάγνωση…από το συναίσθημα

Η «θεωρία των πέντε στοιχείων» σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική,παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής της φυσικής κατάστασης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης του ατόμου.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάρτησή μας, το μοντέλο της σχέσης των πέντε στοιχείων αξιοποιείται  κατά την διάγνωση των συνδρόμων. Σύμφωνα με αυτό,εκτός από την αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πέντε στοιχείων και των χρωμάτων, σημαντική στη διάγνωση είναι και η σχέση μεταξύ των πέντε στοιχείων και των συναισθημάτων.

Ένα άτομο που συχνά έχει την τάση να ξεσπά με οργή και θυμό φανερώνει έλλειψη ισορροπίας στην περιοχή του Ξύλου (συνήθως λόγω αύξησης του Yang του Ήπατος).

Η χαρά είναι το συναίσθημα που σχετίζεται με τη Φωτιά και την Καρδιά. Προφανώς η χαρά δεν είναι ένα αρνητικό συναίσθημα. Εν προκειμένω εννοείται ως υπερβολική ή συνεχής υπερδιέγερση, που εμφανίζεται σε ορισμένα άτομα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ημικρανία προκαλείται, μερικές φορές, όχι μόνο από άσχημες ειδήσεις, αλλά και καλές, που ανακοινώνονται ξαφνικά.

Οι έντονοι στοχασμοί ή η υπερσυγκέντρωση είναι το συναίσθημα που έχει σχέση με το στοιχείο Γη. Προφανώς δεν είναι ένα αμιγές «συναίσθημα» αλλά η πνευματική λειτουργία σχετίζεται με το Σπλήνα. Οι υπερβολικές σκέψεις ή η υπερβολική μελέτη και το διάβασμα μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια του Σπλήνα.

Η θλίψη και η στενοχώρια είναι συναισθήματα σχετιζόμενα με το στοιχείο Μέταλλο και στην πράξη, με τη λειτουργία των πνευμόνων, καθώς προκαλούν ανεπάρκεια της ενέργειας Qi των εν λόγω οργάνων.

Ο φόβος σχετίζεται με το νερό και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των νεφρών και της  ουροδόχου κύστης.

Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, η αρχαιότερη σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, Δημήτριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Ροτόντα, 2015