Διάγνωση…από το χρώμα

Οι αρχαίοι Κινέζοι πίστευαν ότι ο υλικός κόσμος συμπεριλαμβάνει πέντε βασικά στοιχεία, Φωτιά, Νερό, Γη, Ξύλο, Αέρα, τα οποία επεμβαίνουν στον κύκλο δημιουργίας και παραγωγής όλων των μορφών της ύλης. Καθένα από τα πέντε στοιχεία έχει μοναδικά και σαφή χαρακτηριστικά και συγκεκριμένο συμβολισμό, που εκφράζει και εκφράζεται με αντιστοιχίες στον άνθρωπο και  στο περιβάλλον του. Έτσι υπάρχουν πέντε εποχές, πέντε κατευθύνσεις, πέντε συναισθήματα, πέντε γεύσεις, πέντε συμπαγή όργανα (Zang) και πέντε κοίλα όργανα (Fu).

Η «θεωρία των πέντε στοιχείων» παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής της φυσικής κατάστασης, της προσωπικότητας και της ψυχικής κατάστασης του ατόμου. Παραδείγματος χάρη, υπερισχύει το στοιχείο της φωτιάς σε κάποιον που εμφανίζει εξάνθημα στην επιδερμίδα του προσώπου, ιδρώνει υπερβολικά και έχει έξαψη. Το άτομο αυτό μπορεί να παρουσιάσει ασθένεια της Καρδιάς, διότι έχει το στοιχείο Yin του οργάνου αυτού. Επομένως, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τυχόν διέγερση ή ηρεμία μπορεί να επηρεάζει τη θεραπεία διαφόρων οργάνων. Έτσι, όταν διεγείρεται ο μεσημβρινός της καρδιάς, η ενέργεια του μεσημβρινού του σπλήνα αυξάνεται, ενώ η ενέργεια του μεσημβρινού του ήπατος μπορεί να περιοριστεί.

Τα πέντε στοιχεία στη διάγνωση

Το μοντέλο της σχέσης των πέντε στοιχείων αξιοποιείται  ιδιαίτερα κατά την διάγνωση των συνδρόμων. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πέντε στοιχείων και των χρωμάτων, των γεύσεων, των συναισθημάτων και των κλιματολογικών παραγόντων. Αναλυτικότερα:

 Χρώματα

Η παρατήρηση των χρωμάτων είναι η πιο σπουδαία από όλες τις επιμέρους διαγνώσεις βάσει του μοντέλου των πέντε στοιχείων. Παρατηρείται το χρώμα του προσώπου κάθε ασθενή και η επικράτηση ενός από τα πέντε χρώματα, σηματοδοτεί την έλλειψη ισορροπίας  στο συγκεκριμένο στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι σε ανεπάρκεια (έλλειψη) ή σε πλεόνασμα (περίσσεια). Έτσι:

Το πράσινο χρώμα του προσώπου υποδεικνύει έλλειψη ισορροπίας στο Ξύλο, η οποία μπορεί να οφείλεται σε στάση της ενέργειας Qi του Ήπατος.

Το κόκκινο χρώμα του προσώπου δείχνει έλλειψη ισορροπίας  στη Φωτιά, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ένα πλεόνασμα της ενέργειας Qi της Φωτιάς της Καρδιάς.

Το κίτρινο χρώμα του προσώπου υποδεικνύει έλλειψη ισορροπίας  στο στοιχείο της Γης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε  ανεπάρκεια της ενέργειας Qi του Σπλήνα.

Το άσπρο χρώμα του προσώπου φανερώνει  έλλειψη ισσοροπίας  στο στοιχείο του Μετάλλου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε  ανεπάρκεια της ενέργειας Qi των Πνευμόνων.

Το σκούρο πορφυρίζον χρώμα του προσώπου, καμμιά φορά το γκρί ή ακόμα και το μαύρο χρώμα, αποτυπώνει έλλειψη ισσοροπίας  στο στοιχείο του Νερού, η οποία μπορεί να οφείλεται σε μια Yin ανεπάρκεια της ενέργειας Qi των Νεφρών.

Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο στοιχείων. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να έχει πολύ ωχρό πρόσωπο με κόκκινα μάγουλα, το οποίο σημαίνει την επίδραση της  Φωτιάς (κόκκινα μάγουλα) επί του Μετάλλου (πολύ ωχρό πρόσωπο).

Το χρώμα του προσώπου δεν συμφωνεί πάντα με τις κλινικές εκδηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δείχνει συνήθως την υποκείμενη αιτία της έλλειψης ενεργειακής ισορροπίας. Εαν ένα άτομο εμφανίζει συμπτώματα έλλειψης  ενεργειακής ισορροπίας της Φωτιάς (αίσθημα προκάρδιων παλμών, πικρή γεύση, έλκη στόματος, και αυπνίες, που φανερώνουν την επίδραση της φωτιάς στην καρδιά) και η επιδερμίδα του προσώπου είναι σκούρα, ο συνδυασμός μπορεί να σημαίνει την επίδραση του Νερού επί της Φωτιάς. Σε αυτά τα παραδείγματα το μεν χρώμα του προσώπου αποδίδει την έλλειψη ενεργεακής ισσοροπίας, ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις το αποτέλεσμά της.

Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, η αρχαιότερη σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, Δημητριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Ροτόντα, 2015