Δυσμηνόρροια τέλος με τον βελονισμό.

Η δυσμηνόρροια, που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον βελονισμό, με  σχεδόν απόλυτη  επιτυχία. Αυτή την εμπειρία της καθημερινής ιατρικής πράξης, επιβεβαιώνει μελέτη,που αξιολογεί την επίδραση του βελονισμού στη θεραπεία της δυσμηνόρροιας. Στη μελέτη συμμετείχαν 57 γυναίκες, από τις οποίες οι 30  υποβλήθηκαν σε θεραπεία βελονισμού  και οι υπόλοιπες 27 σε εικονικό βελονισμό . Για την αξιολόγηση  της έρευνας τέθηκαν δύο κριτήρια: να μην εμφανίζονται πλέον  συμπτώματα δυσμηνόρροιας και να μην χρειάζεται προσφυγή σε φαρμακευτική αγωγή, για ένα χρόνο μετά την θεραπεία βελονισμού. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, το ποσοστό επιτυχίας του βελονισμού, στη θεραπεία της δυσμηνόρροιας, ήταν συντριπτικό. Το 93,3% των γυναικών που έκανε βελονισμό, δεν εμφάνιζε πλέον συμπτώματα, σε αντίθεση  με την ομάδα που έλαβε εικονικό βελονισμό, το ποσοστό της οποίας φτάνει μόλις το 3,7% . 

 Πηγή Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Primary Dysmenorrhea, Habek D. · Čerkez Habek J. et al. , Clinical Department of Gynecology and Obstetrics, Gynäkol Geburtshilfliche Rundsch 2003;43:250–25