Εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού.

Ορισμένα σημεία του βελονισμού χρειάζονται μεγαλύτερη διέγερση και η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού.
Στον ηλεκτροβελονισμό γίνεται διέγερση ορισμένων σημείων από κατάλληλα διαμορφωμένα ηλεκτροβελονιστικά μηχανήματα.

Ορισμένες φορές τα αποτελέσματα του  ηλεκτροβελονισμού είναι ανώτερα του απλού βελονισμού, ιδιαίτερα στον οξύ και χρόνιο πόνο. Σήμερα πλέον, σε όλο τον πλανήτη, ο ηλεκτροβελονισμός εφαρμόζεται όλο και πιο συχνά στα εξωτερικά ιατρεία πόνου και βελονισμού των νοσοκομείων.