Εφόσον ο βελονισμός είναι αβλαβής, μπορεί να εφαρμόζεται από μη γιατρούς;

Στην Ελλάδα ο βελονισμός αποτελεί μόνον ιατρική πράξη.

Ως εκ τούτου, για να είναι αβλαβής πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς.