Ηλεκτροβελονισμός σε ασθενή με βηματοδότη (case report).

Ο ηλεκτροβελονισμός  χρησιμοποιείται συνήθως για την ανακούφιση του πόνου, με καλά αποτελέσματα ακόμα και σε επίμονο χρόνιο πόνο. Ωστόσο, δημοσιευμένες αναφορές δείχνουν ότι ο ηλεκτροβελονισμός  δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν βηματοδότη, δεδομένου ότι υπάρχει ένας θεωρητικός κίνδυνος δυσλειτουργίας του.

Μελετήθηκε η περίπτωση μίας γυναίκας 50 ετών που είχε βηματοδότη, με σοβαρή χρόνια οσφυαλγία, ανθεκτική τόσο σε συμβατικές, όσο και σε μη συμβατικές μεθόδους θεραπείας. Η μόνη θεραπεία που φαινόταν να έχει κάποια θετική επίδραση, ήταν ο βελονισμός. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά και αποφασίσθηκε να υποβληθεί σε θεραπεία με ηλεκτροβελονισμό. Έγινε δοκιμαστικό τεστ εφαρμογής  ηλεκτροβελονισμού, ενώ ταυτόχρονα ελεγχόταν η λειτουργία του βηματοδότη, χωρίς να εμφανισθεί καμία ηλεκτρονική παρεμβολή. Ακόμη και μετά την πρώτη θεραπεία ηλεκτροβελονισμού η κατάσταση της ασθενούς βελτιώθηκε. Τα τελευταία 2 χρόνια  η ασθενείς συνεχίζει την θεραπεία με ηλεκτροβελονισμό χωρίς επιπλοκές ή παρενέργειες.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν, ότι ο ηλεκτροβελονισμός  μπορεί να είναι μια ασφαλής εναλλακτική λύση για τους ασθενείς με βηματοδότη, επιβεβαιώνοντας τις τρέχουσες συστάσεις για τη χρήση. Ωστόσο κάθε ασθενής θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή.

Πηγή: Electroacupuncture on a patient with pacemaker: Α case report, Vasilakos D, Fyntanidou B, Acupunct Med,  2011.