Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στις εμβοές.

Οι εμβοές είναι η υποκειμενική αντίληψη κάποιου ήχου, κατά την απουσία ενός ηχητικού ερεθίσματος, η οποία επιδεινώνει σημαντικά την ποιότητα της ζωής των προσβεβλημένων ατόμων.

Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, συμμετείχαν 50 ασθενείς με εμβοές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Υπήρχαν 25 συμμετέχοντες στην ομάδα βελονισμού και 25 συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου, που δεν έλαβε καμία θεραπεία. Μετά από 5 εβδομάδες οι ασθενείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κατάστασή τους.

Ο κινέζικος βελονισμός στο κρανίο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα έντασης των εμβοών και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών.

Πηγή: Effectiveness of acupuncture therapy as treatment for tinnitus: a randomized controlled trial, Doi MY, Tano SS, et al, Braz J Otorhinolaryngol , 2016.