Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην διακοπή καπνίσματος

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν γίνει, για να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία μιας θεραπείας βελονισμού για τη διακοπή του καπνίσματος. Μία από αυτές, είναι η μελέτη του πανεπιστημίου Yonsei της Κορέας  στην οποία συμμετείχαν 238 φοιτητές που κάπνιζαν. Αναλύοντας τα δεδομένα της μελέτης φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική μείωση της κατανάλωσης τσιγάρων, μείωση της επιθυμίας για κάπνισμα και απέχθεια στην γεύση του καπνού, υποδεικνύοντας ότι, ο ωτο-βελονισμός έχει θετική επίδραση στη διακοπή του καπνίσματος.

Yonsei Med J. 2005, Kang HC1, Shin KK, Kim KK, Youn BB.