Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην θεραπεία της ισχιαλγίας.

Η ισχιαλγία είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους πόνους. Οι κλινικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην ισχιαλγία αυξάνονται συνεχώς. Έρευνα του 2015, αξιολογεί δεδομένα από 12 διαφορετικές μελέτες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από την δυτική ιατρική στην μείωση του πόνου.

Ο βελονισμός αποτελεί μία αποτελεσματική μέθοδο για στην θεραπεία της ισχιαλγίας.

Πηγή: The Efficacy of Acupuncture for the Treatment of Sciatica: A Systematic Review and Meta-Analysis, Ji M. et al, 2015