Η θεραπευτική δράση του βελονισμού σε άτομα που πάσχουν από δυσφαγία.

Σε μελέτη του πανεπιστημιακού νοσοκομείου  Gansu στην Κίνα, εξετάστηκε η θεραπευτική επίδραση του βελονισμού, σε συνδυασμό με πρότυπο εκπαίδευσης κατάποσης σε 105 ασθενείς με δυσφαγία(δυσκολία στην κατάποση). Οι ασθενείς αυτοί, παρουσίασαν την δυσκολία στην κατάποση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και έλαβαν θεραπεία με βελονισμό για 4 εβδομάδες.

Από τα δεδομένα της μελέτης προκύπτει ότι, ο βελονισμός σε συνδυασμό με πρότυπο εκπαίδευσης κατάποσης αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της δυσφαγίας, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο .

Πηγή: Therapeutic effect of acupuncture combining standard swallowing training for post-stroke dysphagia: A prospective cohort study, Mao LY, Li LL, et al. , Chin J Integr Med 2016.