Η μακροχρόνια επίδραση του βελονισμού στο κάπνισμα

Μελέτη του πανεπιστημίου του Όσλο επιβεβαιώνει ότι , η θεραπεία βελονισμού μπορεί να κάνει τους καπνιστές να μειώσουν και να κόψουν το κάπνισμα, καθώς δημιουργεί απέχθεια στην γεύση του τσιγάρου και μειώνει την επιθυμία τους να καπνίσουν. Οι συμμετέχοντες αυτής της μελέτης, παρέμειναν μη καπνιστές για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Πηγή:2001 American Health Foundation and Academic Press, He D, Medbø JI, Høstmark AT