Ισορροπία και ασθένεια

Η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική εφαρμόζει τις αρχές του Yin – Yang για να εξηγήσει την φυσιολογία και παθολογία του ανθρώπινου σώματος, αλλά και να κατευθύνει τη κλινική διάγνωση και θεραπεία. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, στο ανθρώπινο σώμα διατηρείται μια σχετική ισορροπία, χάρη στην αμοιβαία αντίθεση του Yin και Yang. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, αυτή η αμοιβαία αντίθεση έχει ως αποτέλεσμα την περίσσεια ή το έλλειμμα του Yin ή του Yang, η σχετική φυσιολογική ισορροπία στο σώμα θα καταστραφεί, με συνέπεια την εμφάνιση ασθενειών.

Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, οι περισσότερες παθήσεις οφείλονται σε διαταραχές της αρμονικής ροής της ενέργειας Qi μέσα στο σώμα. Πρόκειται είτε  για αδυναμία (έλλειψη) ή περίσσεια της ενέργειας Qi στα διάφορα όργανα και στους αντίστοιχους μεσημβρινούς, ενώ είναι πιθανή και η κατάσταση λίμνασης  (στάσης).

Kατάσταση-Yin

Αδύναμη ενέργεια Qi ονομάζεται η διαταραχή, που προκύπτει από την ελαττωμένη ενεργειακή κατάσταση του οργανισμού ή κάποιου οργάνου του και χαρακτηρίζεται από την ανεπαρκή λειτουργία τους. Η αδύναμη ενέργεια Qi ονομάζεται κατάσταση Yin και σ’ αυτήν εκδηλώνονται  συμπτώματα όπως:

· κόπωση, ελαττωμένη δραστηριότητα, ίλιγγος

· αργές και αδύναμες μυïκές κινήσεις

· ωχρότητα  δέρματος-γλώσσας-βλεννογόνων

· κρύα χέρια και πόδια, αίσθημα κρύου

· αποδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού

· υπόταση, τάση λιποθυμίας, αδύναμος σφυγμός

· απότομη έκλυση ιδρώτα

· ολιγουρία, ξηροστομία

· κατάθλιψη και γενική έλλειψη ενεργητικότητας.

Σε μεγάλη ηλικία εμφανίζονται πιο συχνά οι διαταραχές από την μειωμένη ενέργεια Qi. Η πιο συνηθισμένη αιτία των παθήσεων ενεργειακής αδυναμίας, δηλαδή μιας κατάστασης Yin, είναι η εξάντληση της ενέργειας Qi του οργανισμού μετά από χρόνιες παθήσεις, έλλειψη ύπνου και πολλή εργασία.

Kατάσταση Yang

Το πλεόνασμα αποτελεί τη δεύτερη διαταραχή της ενέργειας Qi του οργανισμού. Πρόκειται για μία κατάσταση Yang, στην οποία εκδηλώνεται  υπερλειτουργία των αντίστοιχων οργάνων.

Τα συμπτώματα στην περίπτωση αυτή είναι τα εξής:

· αίσθημα ζέστης και διάτασης

· ερυθρότητα προσώπου και γλώσσας, υπερεπάρκεια αίματος

· οξύς τέμνων πόνος, σπασμοί

· αυξημένος μυϊκός τόνος, δυνατός σφυγμός

· υπέρταση, υπεραιμία

· εσωτερική ανησυχία, νευρικότητα, ευερεθιστότητα, μανία

Στάση  ή ενεργειακό Block προκαλείται όταν σταματάει η αρμονική ροή  της ενέργειας Qi στην περιοχή των μεσημβρινών και εκδηλώνεται περισσότερο στην περιφέρεια του σώματος. Πόνοι και αίσθημα διάτασης είναι τα κυρίαρχα συμπτώματα στην περίπτωση αυτή. Συνήθως, προκύπτει σε  καταστάσεις Yang, που συνοδεύονται από μυïκούς πόνους και περιορισμό της κινητικότητας.

Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, η αρχαιότερη σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, Δημήτριος Βασιλάκος, Εκδόσεις Ροτόντα, Θεσσαλονίκη, 2015