Μπορεί ο Βελονισμός να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αυπνίας;

Η αϋπνία είναι ένα συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη κοινωνία. Οι διαταραχές ύπνου μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη, καρδιακές παθήσεις και πολλά άλλα σωματικά συμπτώματα. Η δυτική ιατρική για τη θεραπεία της αϋπνίας, περιλαμβάνει την χρήση φαρμάκων, η οποία μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εθισμό και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Το άγχος και κατάθλιψη είναι τα δύο βασικά αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με την αϋπνία.

Ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της αϋπνίας. Πρόσφατες μελέτες, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του έναντι της αϋπνίας και των επιπλοκών της.

Ο βελονισμός αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο για την αντιμετώπιση της αυπνίας.

 Πηγή: Hazards of insomnia and the effects of acupuncture treatment on insomnia, Lin YF, Liu ZD, et al. , 2016.