Μπορεί ο βελονισμός παρ’όλο που αποτελεί ένδειξη για την πάθηση μου να μην έχει αποτέλεσμα σε μένα;

Υπάρχουν άτομα στα οποία ο βελονισμός δεν έχει αποτέλεσμα. Συνήθως το ποσοστό αυτό είναι μικρό.
Η αιτία δεν είναι γνωστή, αλλά πιθανολογείται ότι είναι γενετικής φύσεως.