Ο βελονισμός ανακουφίζει από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.

Μελέτη του 2016 αποδεικνύει, ότι ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Οι 76 συμμετέχοντες στην μελέτη, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα που έλαβε βελονισμό ως θεραπεία και την ομάδα που έλαβε φαρμακολογική θεραπεία. Μετά από 8 εβδομάδες παρατηρήθηκε, ότι ο  βελονισμός έχει ανάλογο αποτέλεσμα με την φαρμακευτική αγωγή.

Επιπλέον, ο βελονισμός αποτελεί μία ασφαλής μέθοδος χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Πηγή: Acupuncture for moderate to severe allergic rhinitis: A non-randomized controlled trial, Chen YD, Jin XQ et al. , Chin J Integr Med. 2016.