Ο βελονισμός αντιμετωπίζει και την ινομυαλγία.

Η εξατομικευμένη θεραπεία βελονισμού, αποδεικνύεται αποτελεσματική στην πρωτοβάθμια φροντίδα ασθενών με ινομυαλγία, όπως φαίνεται από μελέτη Ισπανών ιατρών.

Συγκεκριμένα, 164 ασθενείς με διαγνωσμένη ινομυαλγία, πήραν μέρος στη μελέτη, που διήρκησε 10 εβδομάδες. Οι ασθενείς, στα πλαίσια της έρευνας χωρίστηκαν σε ομάδες με σκοπό να συγκριθεί η θεραπεία βελονισμού, με την φαρμακολογική θεραπεία.

Μετά το πέρας των 10 εβδομάδων, η αλλαγή στην ένταση του πόνου ήταν φανερή. Η ομάδα, που έλαβε ιατρικό βελονισμό, για την αντιμετώπιση της ινομυαλγίας, παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην ένταση του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα που ακολούθησε φαρμακολογική θεραπεία. Το αποτέλεσμα αυτό, παρέμεινε για τουλάχιστον 1 έτος.

Η χρήση της θεραπείας βελονισμού, συνιστάται σε ασθενείς με ινομυαλγία, καθώς ελαχιστοποιεί την ένταση του πόνου. 

Πηγή: Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial, Vas J, Santos-Rey K. et al. , Acupunct Med. 2016.