Ο Βελονισμός έχει παρενέργειες;

Ο βελονισμός είναι μία ασφαλής θεραπευτική πρακτική, εφόσον γίνονται από γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν και εφαρμόζουν σωστή τεχνική.

Ο βελονισμός δεν έχει παρενέργειες (ανεπιθύμητες ενέργειες).
Γενικά είναι μια άκακη μέθοδος θεραπείας διαφόρων παθήσεων. Παρόλα αυτά επειδή είναι μια ιατρική πράξη έχει και ορισμένους κινδύνους, τους οποίους ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει.

Έτσι η καλή εκπαίδευση του γιατρού έχει σκοπό να κάνει γνωστούς τους κινδύνους αυτούς. Ιδιαίτερα η χρήση των βελονών μίας χρήσης, η απολύμανση του δέρματος τοπικά πριν μπουν οι βελόνες, η καλή γνώση της χρήσης των ηλεκτροβελονιστικών μηχανημάτων εξασφαλίζουν επιπλέον τους ασθενείς.

Στα σεμινάρια του ιατρικού βελονισμού που γίνονται στις εξειδικευμένες σχολές βελονισμού στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, οι γιατροί διδάσκονται ενδελεχώς και αυτά τα θέματα.