Ο βελονισμός μειώνει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική βιολογική διαδικασία που συμβαίνει στον γυναικείο οργανισμό, σε ηλικίες άνω των 40 με 50 χρόνων. Κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης παρουσιάζονται αρκετά συμπτώματα, μερικά από τα οποία είναι οι εξάψεις, νυχτερινή εφίδρωση, προβλήματα ύπνου, κολπική ξηρότητα, αλλαγές στη διάθεση.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2016, αξιολογεί την επίδραση του βελονισμού, στην μείωση της εμφάνισης των συμπτωμάτων, σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Από τα δεδομένα προκύπτει, ότι μετά από την θεραπεία βελονισμού, παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των συμπτωμάτων. Το κλινικό αυτό όφελος διατηρήθηκε για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, από το τέλος της θεραπείας.

Πηγή: Acupuncture in Menopause (AIM) study: a pragmatic, randomized controlled trial, Avis NE, Coeytaux RR, et al. , Menopause, 2016.