Ο βελονισμός μειώνει την συχνότητα εμφάνισης των πονοκεφάλων.

Ο βελονισμός χρησιμοποιείται συχνά για την πρόληψη της ημικρανίας. Μελέτη του 2016 (αναθεώρηση της μελέτης Cochrane, 2009) ερευνά, την αποτελεσματικότητα του βελονισμού.

Τα δεδομένα προήλθαν από διεθνείς βάσεις δεδομένων και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Περιλαμβάνουν κλινικές δοκιμές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 22 κλινικές μελέτες και 4985 ασθενείς.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπεία μειώνει την συχνότητα εμφάνισης των πονοκεφάλων. Επιπλέον, οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι, ο βελονισμός μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικός ως θεραπεία, με την χορήγηση φαρμάκων προφυλακτικά.

Ο βελονισμός αποτελεί μία θεραπευτική επιλογή, για τους ασθενείς που πάσχουν από κεφαλαλγία.

Πηγή: Acupuncture for the prevention of episodic migraine, Linde K, Allais G, et al. , Cochrane Database Syst Rev. 2016