Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει στην διακοπή του καπνίσματος

Σε μια πρόσφατη μελέτη, «Alternative Smoking Cessation Aids: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials,« οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία από 14 διαφορετικές μελέτες για να δούμε ποιες εναλλακτικές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα.

Στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τον βελονισμό, εξετάστηκαν 823 διαφορετικοί ασθενείς. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να διακόψουν το κάπνισμα.

Πηγή:Am J Med, 2012, Tahiri M, Mottillo S, Joseph L, Pilote L, Eisenberg MJ.