Ο βελονισμός σαν μέθοδος προφύλαξης της ημικρανίας.

Ο ιατρικός βελονισμός, είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για την προφύλαξη από την ημικρανία. Η παρακάτω μελέτη, αποτελεί μια αναθεωρημένη έκδοση έρευνας, που δημοσιεύθηκε αρχικά το 2001. Ο Linde και οι συνεργάτες του συμπεριέλαβαν 22 τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον 8 εβδομάδες και σύγκριναν τα κλινικά αποτελέσματα των ατόμων που υποβλήθηκαν σε βελονισμό με εκείνους που δέχτηκαν ψευδή βελονισμό ή άλλες μεθόδους παρέμβασης. Συνολικά συμπεριελήφθησαν 4419 ασθενείς. Οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε ιατρικός βελονισμός, είχαν καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία και λιγότερους πονοκεφάλους μέσα σε 3-4 μήνες.
Υπάρχουν συγκλίνουσες ενδείξεις, ότι ο βελονισμός παρέχει πρόσθετο όφελος στη θεραπεία των οξέων κρίσεων ημικρανίας, αλλά και ως μέθοδος προφύλαξης. Μελέτες δείχνουν, ότι ο βελονισμός είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικός με την προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή, και έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.Ο βελονισμός, πρέπει, να θεωρηθεί ως θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς, που πάσχουν από ημικρανία.

Πηγή: Acupuncture for migraine prophylaxis, Linde K. et all, Sao Paulo Med J. 2015