Ο βελονισμός στην αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου.

Η αντιμετώπιση του πόνου είναι μία από τις πιο γνωστές ενδείξεις του βελονισμού. Συνήθως αναφερόμαστε σε μυοσκελετικούς πόνους, κεφαλαλγίες, χρόνιους πόνους. Τελευταία δεδομένα όμως, αξιολογούν θετικά την επίδραση του βελονισμού στον καρκινικό πόνο.

Σε δείγμα 1639 ασθενών, με καρκίνο, παρατηρήθηκε, ότι ο βελονισμός σε συνδυασμό με την φαρμακευτική θεραπεία, οδήγησε στην ανακούφιση πόνου και κατά συνέπεια στην καλύτερη ποιότητα ζωής, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Ο βελονισμός, σε συνδυασμό με την φαρμακευτική θεραπεία, είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου, από τη συμβατική θεραπεία μόνο με φάρμακα .

 

Πηγή: Acupuncture for Pain Management in Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis, Hu C1, Zhang H, et al. , 2016