Ο βελονισμός στην θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Σε ανασκόπηση του 2015, που συμπεριλήφθηκαν 2.177 ασθενείς (από 12 διαφορετικές μελέτες), διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας. Τα αποτελέσματα των 12 αυτών μελετών, δείχνουν ότι ο βελονισμός, είναι εξίσου αποτελεσματικός με τη δυτική ιατρική , αλλά και με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική (βοτανολογία). Η αποτελεσματικότητά του ενισχύεται όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη δυτική ή την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Η επιτυχία του βελονισμού έγκειται στο ότι βελτιώνει την ποιότητα του σπέρματος. 

Πηγή:He Y, Chen CT,  Qian LH et al, Zhonghua Nan Ke Xue, 2015 Jul