Ο βελονισμός στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Ο βελονισμός και η φυσιοθεραπεία έχουν αποδειχθεί, ότι είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές  μέθοδοι για την θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να αποδείξει και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού και της φυσιοθεραπείας στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, και να διερευνήσει την αποτελεσματικότητά τους στην ανάπλαση του χόνδρου.

Οι 50 συμμετέχοντες με οστεοαρθρίτιδα γόνατος χωρίστηκαν τυχαία σε  δύο ομάδες, την ομάδα που έκανε βελονισμό και την ομάδα που έκανε φυσιοθεραπεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ο βελονισμός παρουσιάζει θετικά κλινικά αποτελέσματα στην θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας γόνατος, τα οποία είναι ανώτερα σε σύγκριση με αυτά της φυσιοθεραπείας. Ακόμη είναι πιθανόν, ο βελονισμός να διαδραματίζει έναν θετικό ρόλο στην ανάπλαση του χόνδρου.

Πηγή: Zhang Y, Bao F, et al.,  Influence of acupuncture in treatment of knee osteoarthritis and cartilage repairing, Am J Transl Res, 2016.