Ο βελονισμός ωφελεί τους ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα.

Σε συστηματική ανασκόπηση 28 μελετών, με δείγμα 2237 ασθενείς, φαίνεται, ότι ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός, από την κλασσική φαρμακολογική θεραπεία.

Ο βελονισμός:

  1. Ανακουφίζει από τα συμπτώματα μετά από 24 ώρες.
  2. Ελαττώνει την ουρία στον ορό αίματος.
  3. Μειώνει τον σχετιζόμενο με την ουρική αρθρίτιδα πόνο.

Ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία, για ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα

Πηγή:Lu WW1, et al., Update on the Clinical Effect of Acupuncture Therapy in Patients with Gouty Arthritis: Systematic Review and Meta-Analysis, Evidence Based Complem. & Altern. Medicine 2016.