Ο ωτοβελονισμός στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Ο ωτοβελονισμός σε 5 σημεία (Shen-men, Spleen, Stomach, Hunger, Endocrine) χρησιμοποιείται ευρέος  στην Ν. Κορέα, σε κλινικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Για να συγκριθεί αυτός ο τρόπος ωτοβελονισμού, με τον ωτοβελονισμό μόνο στο σημείο της πείνας, πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη, σε 91 Κορεάτες με ΔΜΣ ≥23. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα έκανε ωτοβελονισμό σε 5 σημεία και η δεύτερη ομάδα έκανε ωτοβελονισμό μόνο στο σημείο της πείνας.   Μετά από 8 εβδομάδες βελονισμού οι 58 συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος). Ωστόσο δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει, ότι ο ωτοβελονισμός στα 5 σημεία (Shen-men, Spleen, Stomach, Hunger, Endocrine), αλλά και ο ωτοβελονισμός μόνο στο σημείο της πείνας αποτελούν αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Πηγή: Randomised clinical trial of five ear acupuncture points for the treatment of overweight people, Yeo S, Kim KS, et al., Acupunct Med. 2014.