Παγκόσμια αναγνώριση του Βελονισμού.

Ο βελονισμός έχει καθιερωθεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μια ολοκληρωμένη μέθοδος θεραπείας. Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα θεωρεί ότι ο βελονισμός κατέχει μια δεσπόζουσα θέση, συμπληρωματικά στην θεραπεία πολλών παθήσεων. Οι δημοσιεύσεις που εμφανίζονται με επιστημονική τεκμηρίωση αυξάνονται διεθνώς και έτσι έχουμε πλέον στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του. Έτσι, γνωρίζουμε καλύτερα τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες δράσεις του βελονισμού και τηρούνται αυστηρότεροι θεραπευτικοί κανόνες. Ο βελονισμός πλέον εφαρμόζεται και διδάσκεται σε πολλά δυτικά πανεπιστήμια. Έτσι π.χ. σε περισσότερα από το 50 % των αμερικανικών πανεπιστημίων διδάσκεται ο βελονισμός στους φοιτητές της ιατρικής.

Με τον βελονισμό:

  • Σταματάμε  τους οξείς και χρόνιους πόνους
  • Ελαττώνουμε τα φάρμακα σε ορισμένες χρόνιες παθήσεις
  • Τονώνουμε τον οργανισμό
  • Καταπολεμάμε την παχυσαρκία, το κάπνισμα, τον αλκοολισμό
  • Θεραπεύουμε πλήθος παθήσεων

Ο βελονισμός στερείται ανεπιθύμητων δράσεων ( παρενεργειών) και είναι ακίνδυνος, εφόσον ασκείται από γιατρούς εκπαιδευμένους σε αυτόν.