Πολύτιμος ο βελονισμός στην θεραπεία της τενοντίτιδας.

Πανεπιστήμιο της Αμερικής, θέλοντας να αξιολογήσει τον βελονισμό ως μέθοδο θεραπείας για τις τενοντίτιδες, προχώρησε σε συστηματική ανασκόπηση 5180 άρθρων, από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1990-2015.

Πιο συγκεκριμένα, ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρπιαίου συνδρόμου, από την λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ακόμη και από την χορήγηση βιταμινών Β1/Β6, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των ασθενών. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα, ισχύουν και για την αχίλλειο τενοντίτιδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο βελονισμός βελτιώνει την κατάσταση των ασθενών και μειώνει τον πόνο τους. Ακόμη οι ίδιοι οι ασθενείς αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε αισθητά, μετά την θεραπεία με βελονισμό.

Πηγή: Effectiveness of Acupuncture Therapies to Manage Musculoskeletal Disorders of the Extremities: A Systematic Review, Cox J, Varatharajan S, et al., J Orthop Sports Phys Ther, 2016.