Ποιός είναι ο αριθμός των επισκέψεων για ένα κύκλο συνεδρειών;

Ο αριθμός των επισκέψεων του ασθενούς στον γιατρό εξαρτάται από την κάθε πάθηση και τη βαρύτητα της. 

Η αντιμετώπιση γίνεται με κύκλους συνεδρειών.
Η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου 45 λεπτά τη φορά.
Συνήθως χρειάζονται 6-7 επισκέψεις για να αντιμετωπισθούν ήπιες περιπτώσεις κεφαλαλγίας, με αυχενικά σύνδρομα και αρθρίτιδες. Σε πιο σοβαρά περιστατικά απαιτούνται 12- 20 επισκέψεις.
Συχνά οι ασθενείς χρειάζονται 10-12 βελονιστικές επισκέψεις, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα.

Η πρώτη ένδειξη βελτίωσης του ασθενή έρχεται συχνά στον 3ο έως 6ο βελονισμό.

Ορισμένες φορές όμως αφού παρέλθουν 12- 14 θεραπείες χωρίς βελτίωση, η θεραπεία επέρχεται στο τέλος.

Αυτό οφείλεται στο ότι ο βελονισμός δρα αθροιστικά, και έτσι ο οργανισμός αντιδρά καθυστερημένα.