Συνταγή επιτυχίας για τον πόνο από οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα

Συνταγή επιτυχίας για τον πόνο από οστεοαρθρίτιδα στο παγκοσμίου φήμης ιατρικό περιοδικό Pain. 

Στην δημοσίευση μας που έγινε το 2012 στο παγκοσμίου φήμης ιατρικό περιοδικό Pain, δίνεται η συνταγή της επιτυχίας για τον πόνο από οστεοαρθρίτιδα.

Τυχαιοποιημένη μελέτη αποδεικνύει την δράση του βελονισμού ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου από οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα.

Οι 120 ασθενείς της μελέτης μας με οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα χωρίσθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες :

Α) η πρώτη ομάδα αντιμετωπίσθηκε με βελονισμό σε συνδυασμό μεαντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή,
Β) η δεύτερη ομάδα με ψευδή βελονισμό σε συνδυασμό αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή, και
Γ) η τρίτη ομάδα μόνο με αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή.

Στην μελέτη μας αυτή διαπιστώνεται ότι ο πραγματικός βελονισμός σε συνδυασμό με αντιφλεγμονώδη αγωγή, βοηθάει περισσότερο από ότι ο ψευδής βελονισμός με την ίδια αντιφλεγμονώδη αγωγή, αλλά και από την αντιφλεγμονώδη αγωγή από μόνη της.
Τα ίδια αποτελέσματα ενισχύονται και από άλλες μελέτες σχετικές με πόνους.Ο βελονισμός σε συνδυασμό με αντιφλεγμονώδη αγωγή υπερέχει από την λήψη μόνο αυτών των φαρμάκων, σε πόνους οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα.

Πηγή: Acupuncture as an adjunctive therapy to pharmacological treatment in patients with chronic pain due to osteoarthritis of the knee: A 3-armed,randomized, placebo-controlled trial

Christos I. Mavrommatis , Eriphili Argyra , Athina Vadalouka, Dimitrios G. Vasilakos.  PAIN_ 153 (2012) 1720–1726.