Σωματοβελονισμός, ωτο-βελονισμός και βελονισμός στην κοιλιά. Ποια μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της αϋπνίας;

Η αϋπνία, είναι μία πάθηση που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ιατρικό βελονισμό. Ποιο είναι όμως το καταλληλότερο πρωτόκολλο θεραπείας; Μελέτη του 2015, συγκρίνει τρία πρωτόκολλα βελονισμού (σωματοβελονισμός, ωτο-βελονισμός, βελονισμός στην κοιλιά) για να προσδιορίσει πιο είναι πιο αποτελεσματικό.

54 ασθενείς με αϋπνία ακολούθησαν δύο κύκλους θεραπείας βελονισμού, όπου κάθε κύκλος περιελάβανε 20 συνεδρίες βελονισμού. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν, χρησιμοποιώντας για την ποιότητα του ύπνου, τον δείκτη Πίτσμπουργκ (PSQI), την κλίμακα Χάμιλτον (HAMD)  για την κατάθλιψη και την κλίμακα άγχους Hamilton (HAMA). Οι βαθμολογίες των ασθενών δόθηκαν πριν από τη θεραπεία, μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας, μετά από τους δύο κύκλους θεραπείας, καθώς επίσης και ένα μήνα μετά το πέρας της θεραπείας.

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι και τα τρία πρωτόκολλα θεραπείας μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα της αϋπνίας, της κατάθλιψης, αλλά και του άγχους. Ωστόσο  ο σωματοβελονισμός και ο ωτο-βελονισμός είχαν ισχυρότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Πηγή: Jiao Y, Han Y, et al. Comparison of Body, Auricular, and Abdominal Acupuncture Treatments for Insomnia Differentiated as Internal Harassment of Phlegm-Heat Syndrome: An Orthogonal Design, Evid Based Complement Alternat Med, 2015.