Τί είναι ο Βελονισμός

Βελονισμός είναι μία μέθοδος θεραπείας κατά την οποία με την εισαγωγή ειδικών βελονών από ατσάλι, χρυσό ή ασήμι  σε συγκεκριμένα σημεία του δέρματος αντιμετωπίζονται οι λειτουργικές παθήσεις. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως.

Εφαρμόζοντας τον βελονισμό κυρίαρχο θέμα είναι η βέλτιστη επιλογή των 10-16 καλύτερων σημείων του βελονισμού για κάθε ασθενή, από τα συνολικά 365 κινεζικά κλασικά σημεία, τα οποία και θα φέρουν το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έτσι είναι θέμα γνώσης, πείρας, σχεδιασμού θεραπευτικής αντιμετώπισης και τεχνικής του κάθε γιατρού για να υπάρξει το ποθούμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.