Υπάρχει περίπτωση ο βελονισμός να αποβεί επιβλαβής για την υγεία μου;

O ιατρικός βελονισμός εφόσον γίνεται από ειδικό γιατρό, δεν είναι επιβλαβής για την υγεία.

Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει σε ένα ασθενή είναι μικροί μώλωπες, από ρήξη μικρών επιφανειακών αγγείων.