ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ: συντριπτική υπεροχή του βελονισμού έναντι της συμβατικής θεραπείας.

Τα ασφαλιστικά ταμεία στη Γερμανία καλύπτουν πλέον το κόστος θεραπείας  με βελονισμό της χρόνιας οσφυαλγίας, βάσει σχετικής μελέτης, με υψηλή ιατρική τεκμηρίωση (τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, τυφλή μελέτη), που πραγματοποιήθηκε το 2007.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος συνολικά 1.162  πάσχοντες, ηλικίας 18 έως 86 ετών, που χωρίσθηκαν τυχαία σε τρείς ομάδες. Στη  πρώτη  εφαρμόσθηκε πραγματικός βελονισμός, σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, στη δεύτερη  ψευδής βελονισμός, δηλαδή σε μη βελονιστικά σημεία και στην τρίτη ομάδα η συνήθης συμβατική θεραπεία με φάρμακα, φυσικοθεραπεία, και φυσική άσκηση.

Μετά από έξι μήνες διαπιστώθηκε  μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των μελών της πρώτης ομάδας και μικρότερη σε εκείνους, που υποβλήθηκαν στη συμβατική θεραπεία.

Ειδικότερα, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν  47,6% στην ομάδα, στην οποία εφαρμόσθηκε πραγματικός βελονισμός, 44,2% στη δεύτερη με τον  ψευδή βελονισμό και  μόλις 27,4% στην τρίτη ομάδα με την συνήθη θεραπεία, τη μόνη που μέχρι τότε κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συμπερασματικά, από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι  η χρόνια οσφυαλγία βελτιώνεται με τον βελονισμό για τουλάχιστο έξι μήνες. Μάλιστα, η αποτελεσματικότητα του πραγματικού ή του ψευδή βελονισμού είναι σχεδόν διπλάσια, από ό,τι η συνήθης συμβατική θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς.

Έτσι, χάρη στη συντριπτική υπεροχή του βελονισμού, που ανέδειξε η μεγάλη αυτή και σωστά τεκμηριωμένη μελέτη, τα ασφαλιστικά ταμεία στη Γερμανία αποφάσισαν να αναλάβουν το κόστος της σχετικής θεραπείας, όπως συνέβαινε μέχρι τότε μόνο με τη συμβατική.  Περιττεύει να τονιστεί ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υιοθετηθεί η απόφαση αυτή και στην Ελλάδα.

 

ΠηγήGerman Acupuncture Trials (Gerac) for Chronic Low Back Pain. Randomized, Multicenter, Blinded, Parallel-Group Trial With 3 Groups. Michael Haake, Hans-Helge Müller, et al

Arch Intern Med. 2007.