Ωφέλιμος ο βελονισμός κατά την εμβρυομεταφορά.

Ο βελονισμός γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στη θεραπεία πολλών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών . Για να μελετηθεί η επίδρασή του βελονισμού στην θεραπεία τους, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 16 συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα- αναλύσεις. Ανάμεσα τους ήταν και η γυναικεία υπογονιμότητα.

Από τις παραπάνω μελέτες, προκύπτει ότι ο βελονισμός είναι ωφέλιμος κατά την εμβρυομεταφορά, καθώς βελτιώνει την έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχούς εγκυμοσύνης.

 

Πηγή : Kang HS1, Jeong D, Kim DI, Lee MS, Maturitas, 2011