Τα οφέλη του βελονισμού στην αποκατάσταση μετά από ισχαιμικό επεισόδιο.

Ο βελονισμός δεν αποτελεί μία συμβατική θεραπεία για την  αντιμετώπιση του εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά αποδεδειγμένα έχει θετικές επιπτώσεις στην έγκαιρη αποκατάσταση μετά από αυτό. Μελέτη του 2016, σε 250 ασθενείς, εξακριβώνει την θέση αυτή.

Μετά από 18 θεραπευτικές συνεδρίες βελονισμού, σε χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων, παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις, με μεγαλύτερη την βελτίωση στην διαταραχή κατάποσης.

Αυτή η μελέτη έδειξε ο βελονισμός είναι ασφαλής και επιπλέον έχει πολλαπλά οφέλη στη βελτίωση των νευρολογικών ελλειμμάτων, στην ικανότητα κατάποσης, στην γνωστική ικανότητα, και στην λειτουργία των κάτω άκρων.

Πηγή: Chen L, Fang, et al., Additional effects of acupuncture on early comprehensive rehabilitation in patients with mild to moderate acute ischemic stroke: a multicenter randomized controlled trial, Complement Altern Med. 2016.