Βελονισμός Κεφαλαλγία και Ημικρανία

Πολλές μελέτες έγιναν διεθνώς που μελέτησαν την επίδραση του ιατρικού
βελονισμού στις :

* κεφαλαλγίες
* κεφαλαλγίες τάσεως
* ημικρανίες
* μικτές μορφές
* σχετιζόμενες με το  σύνδρομο κροταφογναθικής άρθρωσης

Πολλές από αυτές τις κλινικές μελέτες εφαρμογής βελονισμού είναι
δημοσιευμένες σε δυτικά έγκυρα ιατρικά περιοδικά και έχουν γίνει σε
πανεπιστήμια ή νοσοκομεία, έτσι ώστε να έχουν τον καλύτερο σχεδιασμό
και μεθοδολογία, τα καλύτερα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της
θεραπείας.

Σε όλες τις μελέτες ο βελονισμός εμφάνισε  αναλγητικό αποτέλεσμα
(πάνω από 57-69%) το οποίο και διατηρήθηκε για τουλάχιστον για
μερικούς  μήνες ή και περισσότερο.
Εξάλλου και σε δική μας κλινική  μελέτη που έγινε πρώτη φορά στην
Ελλάδα και που δημοσιεύθηκε το 1986, εμφανίσθηκαν παρόμοια θετικά
αποτελέσματα (πάνω από 65-74%), μετά από εφαρμογή βελονισμού σε
ασθενείς με κεφαλαλγίες και ημικρανίες**.

** ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΩΝ-ΗΜΙΚΡΑΝΙΩΝ

Δ. Βασιλάκος, Ε. Τσοβαίρη-Τσάκωνα, Μ. Γκιάλα.
Δημοσιεύθηκε στην <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ>>, τόμος 20, τευχος 1, σελ.
58¬-61, 1986.