Ο βελονισμός στην αντιμετώπιση του αυχενικού πόνου.

Ο πόνος στον αυχένα, αποτελεί τον πιο συχνά αναφερόμενο πόνο του μυοσκελετικού συστήματος. Οι θεραπείες για τον πόνο στον αυχένα είναι ποικίλες, ο βελονισμός όμως αποτελεί μία μέθοδο αποτελεσματική, ασφαλή και χωρίς παρενέργειες.

Συστηματική ανασκόπηση του 2016, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στον πόνο του αυχένα, δείχνει, ότι ο βελονισμός ανακουφίζει από τον πόνο στον αυχένα και μειώνει την ένταση του.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας φαίνεται, ότι ο βελονισμός μείωσε τον πόνο στους ασθενείς, σε σχέση με όσους έκαναν εικονικό βελονισμό. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα διατηρήθηκε, για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα. Επιπλέον ακόμη και ασθενείς που παρουσίαζαν αναπηρία λόγο του έντονου πόνου, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση.

Πηγή: Acupuncture for neck disorders, Trinh K, Graham N, et al., Cochrane Database Syst Rev. 2016.