Η αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη διαχείριση χρόνιου πυελικού πόνου/προστατίτιδα.

Τον Ιανουάριο του 2016, πραγματοποιήθηκε μία συστηματική ανασκόπηση για να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην διαχείριση του χρόνιου πυελικού πόνου/ προστατίτιδα. Τα δεδομένα προέρχονται από επιστημονικές βάσεις δεδομένων όπως η PubMed, Embase κ.α. όπου σύγκριναν τον ιατρικό βελονισμό με τον ψευδή βελονισμό και την φαρμακολογική θεραπεία. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν, ότι οι ασθενείς, στους οποίους εφαρμόστηκε βελονισμός, είχαν καλύτερη ανταπόκριση από εκείνους που υποβλήθηκαν σε εικονικό βελονισμό. Ακόμη και όταν συγκρίνουμε ασθενείς που έλαβαν τυπική φαρμακολογική θεραπεία, παρατηρούμε ότι ο βελονισμός έχει σημαντικά υψηλότερη ανταπόκριση.

 Συμπερασματικά, ο βελονισμός αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση του χρόνιου πυελικού πόνου/προστατίτιδα. 

Πηγή:Chang SC, Hsu CH et al,The efficacy of acupuncture in managing patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A systemic review and meta-analysis, Neurourol Urodyn. 2016 Jan.