Ο βελονισμός και η όρεξη στην παχυσαρκία!

Ηλεκτροβελονισμός στη ράχη και στα άκρα 

Η παχυσαρκία αποτελεί  ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που συνεχώς διογκώνεται. Οι τρέχουσες μέθοδοι διαχείρισης αυτού του προβλήματος είναι περιορισμένες. Έρευνα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ δείχνει, ότι ο βελονισμός μπορεί να έχει επίδραση στις μεταβολικές παραμέτρους που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να προσδιοριστεί το καταλληλότερο πρωτόκολλο ηλεκτροβελονισμού (ΕΑ), στις μεταβολικές παραμέτρους, που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε η δράση του ηλεκτροβελονισμού στα επίπεδα της γλυκόζης νηστείας στο αίμα, σε παχύσαρκα άτομα. Στην έρευνα συμμετείχαν  παχύσαρκες γυναίκες ηλικίας 30-52 ετών με δείκτη μάζας σώματος ΔΜΣ> 30 kg / m2, που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με αντίστοιχα πρωτόκολλα θεραπείας.  Η γλυκόζη νηστείας, μετρήθηκε πριν και μετά από μία συνεδρία ηλεκτροβελονισμού, διάρκειας 30 λεπτών. Η πρώτη ομάδα έλαβε ηλεκτροβελονισμό στην ράχη, στα σημεία βελονισμού Ο.Κ. 18 έως Ο.Κ. 23 (που αντιστοιχούν στο πάγκρεας),  η δεύτερη ομάδα έλαβε ωτο-ηλεκτροβελονισμό και  η τρίτη ομάδα έλαβε ηλεκτροβελονισμό στα άκρα, στα σημεία των χεριών και των ποδιών (Π.Ε. 10, Π.Ε. 11, Σ. 36). Μετά από μία μόνο συνεδρία ηλεκτροβελονισμού  διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της γλυκόζης νηστείας στις ομάδες που έλαβαν ηλεκτροβελονισμό στην ράχη και στα άκρα, αλλά καμία αλλαγή ή ακόμη τάση προς αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στην ομάδα που έλαβε ηλεκτρο-ωτοβελονισμό. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας, δείχνουν ότι ο ηλεκτροβελονισμός στα σημεία της ράχης και των άκρων, μπορεί να ασκήσει ευεργετική επίδραση στο μεταβολισμό της γλυκόζης σε παχύσαρκες γυναίκες.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι περιορίζεται το αίσθημα της πείνας και συνεπώς η έντονη διάθεση για φαγητό. Με άλλα λόγια ο ηλεκτροβελονισμός στην ράχη και τα άκρα περιορίζει το πήγαινε-έλα στο ψυγείο!

Πηγή: Acupunct Med. 2014 Dec, Belivani M , Lundeberg T , Cummings M , Dimitroula C , Belivani N , Vasilakos D , Hatzitolios A.