ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Τις βελόνες του βελονισμού τις τοποθετούμε ανάλογα με την περιοχή του σώματος, συνήθως σε βάθος 2-20 χιλιοστών αλλά και ανάλογα με την περιοχή μέχρι τα 40 χιλιοστά, και είναι δυνατόν, στο κέντρο του σημείου. Εφόσον δεν τοποθετούμε βελόνες ακριβώς στο κέντρο, αλλά περιφερικά του σημείου, κατά μήκος δηλαδή του μεσημβρινού, τότε έχουμε ελαττωμένη δράση του βελονισμού στα πλάγιά του, απ’ ότι σε αυτόν στο κέντρο του σημείου.

Η τοποθέτηση των βελονών μπορεί να γίνει ως εξής: γρήγορα και με μια ελαφριά κυκλική κίνηση, ώστε ο πόνος από το τσίμπημα κατά την είσοδό του στο δέρμα να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιος. Ο χρόνος παραμονής των βελονών κυμαίνεται από 10-3- λεπτά της ώρας.

Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε γύρω από την τοποθετημένη βελόνα μια κίκκινη άλω (κηλίδα), η οποία εμφανίζεται τοπικά σε εκείνο το σημείο. Σε ορισμένες όμως σκληρές περιοχές του δέρματος, είναι πολύ δύσκολο να δει κανείς αυτή την κόκκινη άλω. Οι εμφανιζόμενες κόκκινες κηλίδες στο δέρμα εξαφανίζονται σε λίγα λεπτά της ώρας, μετά το τέλος της θεραπείας.

Όταν η βελόνα μετά από λίγη ώρα βγαίνει με ευκολία, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι έχει τελειώσει ο χρόνος παραμονής της στο δέρμα.

Σπάνια είναι δυνατόν να δούμε μετά την εξαγωγή των βελονών μια σταγόνα αίματος, ή και ελάχιστη αιμορραγία, η οποία όμως σταματά αμέσως, μετά από πίεση με βαμβάκι, για να μην εμφανιστεί κάποιο τοπικό αιμάτωμα.

Ανάλογα με το σημείο που γίνεται ο βελονισμός, η βελόνα θα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στο δέρμα ή με μια γωνία περίπου 50 μοιρών. Έτσι, βλέπουμε άλλες βελόνες να μπαίνουν σχεδόν κάθετα στο δέρμα και άλλες να είναι τοποθετημένες παράλληλα με αυτό. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα όμως, οι περισσότερες βελόνες «γέρνουν», ανάλογα βέβαια με το σημείο και με το βάθος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, και σχεδόν ακουμπούν στο δέρμα. Αυτό είναι και ένα σημάδι που μας δείχνει ότι έχει τελειώσει η συνεδρία του βελονισμού.

Συχνά, μετά την τοποθέτηση των βελονών, ο ασθενής έχει ένα αίσθημα ζέστης ή ένα αίσθημα ασθενικού ηλεκτρικού ρεύματος, καμία φορά ακόμη και μούδιασμα ή και τοπικό βάρος. Αυτή η αίσθηση είναι τοπική κοντά στην βελόνα, ορισμένες φορές όμως εξαπλώνεται και κατά μήκος του μεσημβρινού στον οποίο ανήκει το σημείο βελονισμού. Η κάθε βελόνα τοποθετείται σε συγκεκριμένο βάθος μέσα στο σώμα, ανάλογα με το βελονιστικό σημείο. Στο κεφάλαιο που αναλύονται τα σημεία του βελονισμού, αναφέρεται λεπτομερώς και το αντίστοιχο βάθος κάθε σημείου που βελονίζεται.

 

Πηγή: Ο βελονισμός – Μια μέθοδος θεραπείας, Βασιλάκος Δημήτριος,

Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2006