Αντιμετώπιση του πόνου της κροταφογναθικής άρθρωσης με βελονισμό

pain tempoΣε μεγάλη μελέτη πρόσφατα (2017), μελετήθηκε η δράση του βελονισμού σε ασθενείς με κροταφογναθικές διαταραχές.

Αναλύθηκαν (σε επίπεδο μετα-ανάλυσης) 8 μελέτες με 231 ασθενείς με πόνους στην κροταφογναθική άρθρωση, στους οποίους εφαρμόσθηκε βελονισμός. Στην ομάδα που εφαρμόσθηκε o παραδοσιακός κινεζικός βελονισμός εμφανίσθηκε ελάττωση του πόνου, σε σύγκριση με την ομάδα του ψευδή βελονισμού.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η θεραπεία με τον παραδοσιακό κινεζικό βελονισμό είναι η αποτελεσματική στην ελάττωση του πόνου σε ασθενείς με κροταφογναθικές διαταραχές, ιδιαίτερα εάν συνυπάρχουν και συμπτώματα από μυοπεριτονιακό πονό.  Έτσι φάνηκε ότι:

Οι ασθενείς με κροταφογναθικές διαταραχές που έκαναν βελονισμό είχαν μεγάλη βελτίωση  στον πόνο τους.

Πηγή: Acupuncture therapy in the management of the clinical outcomes for temporomandibular disorders: A PRISMA-compliant meta-analysis. Wu JY, Zhang C, Xu YP, et al. Medicine (Baltimore) 2017,  96(9)